Νέα

Σημείωση σχετικά με τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP)Ειδοποίηση σχετικά με τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP)


1. Σημειώστε ότι ο διακομιστής SMTP του χρήστη πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

2. Όταν εισάγετε email ή στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω υπολογιστή, δεν θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης.

3. Επιτρέπει τη λιγότερο ασφαλής μέθοδο σύνδεσης.

4. Παρακαλούμε να παραλάβετε τα e-mail παραλήπτη σε λευκή λίστα

5. Παρατηρήστε το όριο του διακομιστή SMTP στο μέγεθος συνημμένου, μερικοί από αυτούς δεν επιτρέπουν την προσάρτηση πάνω από 10M

6. Αν το μέγεθος συνημμένου είναι 1,5M, κατά την αποστολή μπορεί να χρειαστούν 2M