Νέα

Πώς να στείλετε MMS Picuture μέσω 4G φωτογραφική μηχανή και πώς να λάβετε εικόνα MMS μέσω κινητούΥπάρχουν ορισμένα σημεία που μπορούν να αποφασίσουν ότι η εικόνα MMS μπορεί να στείλει

1. Η κάρτα SIM δεν διαθέτει κωδικό PIN

2. Η κάρτα SIM έχει έγκυρη υπηρεσία MMS και με αρκετά χρήματα

3. δεξιά πληροφορίες παραμέτρων MMS (APN, λογαριασμός, κωδικός πρόσβασης, MMSC, IP και θύρα)

4. με τρεις ή τέσσερις γραμμές σήματος


Υπάρχουν ορισμένα σημεία που μπορούν να αποφασίσουν ότι η εικόνα MMS μπορεί να ληφθεί μέσω κινητού τηλεφώνου

1. Το κινητό έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία GPRS, λόγω της λήψης εικόνας MMS μέσω υπηρεσίας GPRS

2. Το κινητό μπορεί να μεταφορτώσει εικόνα MMS από άλλες συσκευές