Νέα

Σύμπτωμα σφάλματοςΓια κάμερες με τρία σωληνάρια, η εικόνα τριών σωλήνων κάμερας πρέπει να συμπίπτει με ακρίβεια μεταξύ τους, ώστε να αποδίδονται εικόνες υψηλής ανάλυσης, αποκατεστημένες με χρώμα. Ωστόσο, επειδή οι σωλήνες της κάμερας δεν είναι πανομοιότυπες και η θέση είναι δύσκολο να τοποθετηθεί πολύ ακριβής, έτσι θα υπάρξει συμπτωματικό σφάλμα.

Γενικά, η αντιστάθμιση του κόκκινου δρόμου ή του μπλε δρόμου σε σχέση με τον πράσινο δρόμο εκφράζεται ως ποσοστό του ύψους της οθόνης. Τύπος σωλήνα ανά περιοχή: Ⅰ: 0,05%, Ⅱ: 0,1%, Ⅲ: 0,15%. Τύπος φέτας: Η συνολική έκταση είναι μικρότερη από 0,05%.


Ένα ζευγάρι: Ευαισθησία

Επόμενη: Οριζόντια σαφήνεια